Mijn account

We hebben bij je boeking automatisch een klant account voor je aangemaakt. Onder de tab “Afspraken” kan je de boeking bekijken en eventueel annuleren. Onder de tab “Profiel” kan je je persoonlijke gegevens bekijken en aanpassen. Als je het account niet meer nodig hebt kan je het zelf verwijderen en worden al je persoonlijke gegevens automatisch verwijdert.

Let op! Als je je account verwijdert zolang de boeking nog actueel is, wordt de boeking en alle bijbehorende gegevens van de boeking verwijdert uit mijn planning!